• 758
  Ennyuto

 • 759
  Nuikoguma

 • 760
  Kiteruguma

 • 761
  Amakaji

 • 762
  Amamaiko

 • 763
  Amajo

 • 764
  Kyuwawa

 • 765
  Yareyutan

 • 766
  Nagetsukesaru

 • 767
  Kosokumushi

 • 768
  Gusokumusha

 • 769
  Sunaba

 • 770
  Shirodesuna

 • 771
  Namakobushi

 • 772
  Type: Null

 • 773
  Shiruvadi

  hệ:Thường

 • 774
  Meteno hệ sao băng

  Dạng Sao Băng

 • 774
  Meteno

  Lõi đỏ

 • 775
  Nekkoala

 • 776
  Bakugamesu

 • 777
  Togedemaru

 • 778
  Mimikkyu

 • 779
  Hagigishiri

 • 780
  Jijiron